Wat houdt de opleiding professioneel coach in?

Verdiep je in de Opleiding tot Professioneel Coach en leer alles over wat er nodig is om als coach professionaliteit uit te dragen. In de dynamische wereld van coaching is het essentieel om te beginnen met een robuust en betrouwbaar fundament. De “Opleiding tot Professioneel Coach” bij Coachopleiding Nederland biedt precies dat. Als je overweegt een eigen coachingspraktijk te beginnen, of reeds als coach werkzaam bent, zal deze opleiding je voorzien van de cruciale kennis en vaardigheden die je nodig hebt.

Deze opleiding belicht zowel de kunst als de wetenschap van effectieve coaching, waarbij een perfecte balans wordt gevonden tussen bewezen methodieken en hun praktische toepassing in het echte leven, alsmede aan het uitdragen van professionaliteit. Door deel te nemen aan deze opleiding:

 • Verwerf je een diepgaand inzicht in de principes en theorieën die ten grondslag liggen aan succesvolle coaching.
 • Word je uitgerust met een solide basis die je in staat stelt een professioneel coachtraject op te zetten en vorm te geven, met de nadruk op zowel basistechnieken als geavanceerde methoden.
 • Breid je je communicatievaardigheden uit, wat van onschatbare waarde is, of je nu streeft naar een carrière als professioneel coach of simpelweg je persoonlijke en professionele interacties wilt verbeteren.
 • Werk je intensief aan het versterken van je professionele grondhouding en het effectief uitdragen van jouw professionaliteit als coach.

Programma opleiding professioneel coach

De opleiding tot professioneel coach is ontworpen om jou als coach een grondige kennis en praktische vaardigheden te bieden voor het uitvoeren van een diepgaand, effectief en professioneel coachtraject.

In deze opleiding ontwikkel je:

Diepgaande trajectbeheersing: Leer hoe je een volwaardig coachingstraject kunt opzetten dat zich richt op complexe en onderliggende thema’s.
Verdiepende methodieken: Pas geavanceerde coachingmethodieken toe om dieper in te gaan op de specifieke behoeften en uitdagingen van je cliënten.
Geavanceerde gesprekstechnieken: Verwerf technieken om te werken op het niveau van overtuigingen en kernthema’s.
Vraaganalyse: Word bedreven in het identificeren van de daadwerkelijke coachvraag en het ontdekken van de vraag achter de vraag.
Strategische planning: Leer hoe je een effectief coachplan opstelt en implementeert.
Feedback en evaluatie: Ontwikkel vaardigheden voor voorbereidende, tussentijdse en afrondende evaluatiegesprekken.
Professioneel contractbeheer: Begrijp en hanteer de nuances van een coachcontract voor een duidelijke en transparante werkrelatie.
Multidimensionaal coachen: Oefen in coaching op verschillende diepteniveaus voor een holistische benadering.
Praktijkgerichte begeleiding: Verfijn je vaardigheden met coaching on the job.
Transparantie in coaching: Leer hoe je het coachingsproces concreet, meetbaar en begrijpelijk maakt voor je cliënten.
Vertrouwensopbouw: Ontdek strategieën en technieken om een veilige omgeving te creëren en vertrouwen op te bouwen.
Een professionele coachhouding: Leer over te komen en te communiceren als een professionele coach, zodat anderen je zien als professional in je vak.

Met deze uitgebreide opleiding ben je optimaal voorbereid om als coach op een gevorderd niveau te werken, waarbij je cliënten begeleidt met expertise, inzicht en authenticiteit.

Doelgroep van de opleiding

 • Beginnende coaches: Die een solide basis willen leggen voor hun carrière.
 • Ervaren professionals: Die hun vaardigheden willen verdiepen of bijwerken.
 • Aanverwante professionals: Zoals HR-managers, therapeuten en leiderschapstrainers.

Certificering

Na het succesvol afronden van de Coachopleiding Gevorderd ontvang je een certificaat professioneel coach dat je bekwaamheid en toewijding in het vakgebied erkent. Dit certificaat dient niet alleen als erkenning van je verworven vaardigheden en kennis, maar versterkt ook je professionele profiel in de wereld van coaching.

Met deze certificering ben je beter gepositioneerd om cliënten, organisaties en andere professionals ervan te overtuigen dat je coaching aanbiedt op een geavanceerd en deskundig niveau. Het is een bewijs van je commitment aan voortdurende professionele ontwikkeling en aan de ethische en kwaliteitsstandaarden van het coachingsberoep.

Structuur van de opleiding:

De opleiding Professioneel coach is zorgvuldig opgezet om een evenwichtige combinatie van theorie, praktijk en reflectie te bieden. Hier is een overzicht van de structuur:

 1. Duur en Timing:
  • De opleiding bestaat uit 7 intensieve bijeenkomsten.
  • Elke bijeenkomst duurt van 13.00 tot 17.00 uur, wat zorgt voor gerichte en productieve sessies.
 2. Tussenliggende Praktijk:
  • Tussen de bijeenkomsten zit een periode van plusminus 3 weken.
  • Deze tussentijd is bedoeld om deelnemers de kans te geven het geleerde in de praktijk te brengen en ervaringen op te doen.
 3. Parallel Coachtraject:
  • Tijdens de opleiding is het vereist dat deelnemers parallel een coachtraject verzorgen.
  • Dit stelt deelnemers in staat om hun nieuw verworven kennis en vaardigheden direct toe te passen en in realtime feedback te ontvangen.
 4. Vier Pijlers van de Opleiding:
  • Kennis: Verdiep je in de theorieën, methodieken en modellen die de basis vormen van professionele coaching.
  • Vaardigheid: Ontwikkel praktische coachingsvaardigheden voor effectieve en empathische begeleiding.
  • Reflectie: Periodieke zelfreflectie om je groei als coach te beoordelen en je leerdoelen bij te stellen.
  • Intervisie: Groepsdiscussies en peer feedback om van elkaar te leren en gezamenlijk te groeien.
 5. Digitale Ondersteuning:
  • We maken gebruik van een geavanceerde digitale omgeving.
  • Dit biedt deelnemers toegang tot essentiële materialen, bronnen en mogelijkheden voor samenwerking, waardoor het leren buiten de fysieke bijeenkomsten wordt voortgezet.

Met deze gestructureerde en holistische benadering van leren, streven we ernaar om elke deelnemer grondig voor te bereiden op de uitdagingen en beloningen van professionele coaching.

Studiemateriaal

 • Coachboek
 • Digitale lesomgeving met studiemateriaal

Resultaat

Na het succesvol afronden van de opleiding:

 1. Bekwaamheid in Coaching: Je zult bekwaam zijn in het toepassen van geavanceerde coachingstechnieken en -methodieken, waarmee je cliënten kunt begeleiden bij dieperliggende en complexere vraagstukken.
 2. Diepgaande Kennis: Je beschikt over diepgaande theoretische kennis over coaching, waaronder geavanceerde modellen, theorieën en benaderingen die essentieel zijn voor effectieve coaching op een gevorderd niveau.
 3. Praktijkervaring: Door het gelijktijdige coachtraject en de tussenliggende praktijkperioden, heb je waardevolle praktijkervaring opgedaan. Hierdoor kun je de theorie moeiteloos vertalen naar praktijksituaties en ben je voorbereid op echte coachingsuitdagingen.
 4. Reflectief Vermogen: Je hebt geleerd om voortdurend te reflecteren op je eigen handelen als coach, waardoor je in staat bent om jezelf te blijven ontwikkelen en te groeien in je vak.
 5. Samenwerking en Intervisie: Je hebt de vaardigheden ontwikkeld om effectief samen te werken met collega-coaches, waarbij je zowel feedback kunt geven als ontvangen, wat bijdraagt aan gezamenlijke professionele groei.
 6. Profilering: na het volgen van deze opleiding kun jij jezelf profileren als professioneel coach.

Data en locatie cursusjaar 2023-2024

De coachopleiding basis start komend jaar weer met meerdere groepen. Hieronder vindt u de data zoals ze op dit moment bekend zijn:

Utrecht: Donderdag 12 oktober, 30 november, 21 december, 18 januari.
Amsterdam: Donderdag 12 oktober, 30 november, 21 december, 18 januari.
Zwolle: Donderdag 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 januari.
Gouda: Donderdag 12 oktober, 30 november, 21 december, 18 januari.
Groningen: Donderdag 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 januari.
Eindhoven: Donderdag 12 oktober, 30 november, 21 december, 18 januari.

Leslocaties

Bekijk hier de leslocaties van Coachopleiding Nederland.