Leiderschapsvaardigheden: De 7 belangrijkste vaardigheden van leiderschap.

Leiderschapsvaardigheden spelen een cruciale rol in het inspireren, motiveren en begeleiden van anderen. Of je nu een team, een afdeling of zelfs een hele organisatie leidt, het ontwikkelen van effectieve leiderschapsvaardigheden is essentieel voor succes. Het begrijpen en toepassen van deze vaardigheden stelt leiders in staat om een positieve invloed uit te oefenen, doelen te bereiken en groei te bevorderen. Een bekende persoonlijkheid op het gebied van leiderschap, Stephen R. Covey, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit onderwerp en zijn inzichten zijn van onschatbare waarde gebleken. In dit artikel zullen we dieper ingaan op verschillende aspecten van leiderschapsvaardigheden en eigenschappen en de impact ervan op individuen, teams en organisaties.

De 7 eigenschappen van leiderschap

Stephen R. Covey heeft de volgende 7 eigenschappen van effectief leiderschap geïdentificeerd, die dienen als een leidraad voor persoonlijke en professionele groei:

 1. Proactiviteit: Proactiviteit verwijst naar het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven en keuzes. Effectieve leiders nemen het initiatief, anticiperen op uitdagingen en handelen vanuit hun eigen waarden en principes, in plaats van reactief te zijn op externe omstandigheden.
 2. Beginnen met het einde voor ogen: Deze eigenschap draait om het hebben van een duidelijke visie en doelgerichtheid. Effectieve leiders stellen concrete doelen en definiëren de gewenste uitkomst voordat ze actie ondernemen. Ze stellen zichzelf de vraag: “Wat wil ik uiteindelijk bereiken?” en gebruiken deze visie als richting bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten.
 3. Belangrijke zaken eerst: Deze eigenschap benadrukt het belang van effectieve time-management en het stellen van prioriteiten. Effectieve leiders begrijpen dat niet alle taken even belangrijk zijn en dat ze hun energie moeten richten op de activiteiten die de grootste impact hebben op het behalen van hun doelen. Ze stellen hun dagelijkse activiteiten zorgvuldig vast om ervoor te zorgen dat ze hun tijd en middelen effectief benutten.
 4. Denken in termen van win-win: Deze eigenschap draait om het cultiveren van een mentaliteit van samenwerking en wederzijds voordeel. Effectieve leiders streven naar oplossingen waarbij alle betrokken partijen winnen. Ze geloven dat succes kan worden bereikt door het creëren van synergie en het opbouwen van langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen en wederzijds begrip.
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden: Deze eigenschap benadrukt het belang van actief luisteren en empathie. Effectieve leiders nemen de tijd om anderen te begrijpen voordat ze hun eigen standpunten naar voren brengen. Ze tonen respect voor de ideeën en perspectieven van anderen en creëren een omgeving waarin open en eerlijke communicatie mogelijk is.
 6. Synergie creëren: Deze eigenschap gaat over het streven naar samenwerking en het benutten van de collectieve kracht van een team. Effectieve leiders waarderen de diversiteit van ideeën, vaardigheden en perspectieven binnen hun team. Ze stimuleren een klimaat waarin samenwerking en creativiteit worden aangemoedigd, wat leidt tot synergie en betere resultaten dan individuele inspanningen.
 7. De zaag scherp houden: Deze eigenschap benadrukt het belang van persoonlijke groei, zelfzorg en voortdurende verbetering. Effectieve leiders begrijpen dat ze hun leiderschapsvaardigheden moeten onderhouden en versterken door middel van leren, reflectie en het verzorgen van hun fysieke, mentale en emotionele welzijn. Ze erkennen het belang van evenwicht en duurzaamheid op lange termijn om effectief te blijven in hun leiderschapsrol.

Door het cultiveren van deze 7 eigenschappen van effectief leiderschap, kunnen individuen hun leiderschapsvaardigheden versterken en een positieve impact hebben op zichzelf, hun teams en hun organisaties.

Wat betekenen deze leiderschapseigenschappen voor de leiderschapsvaardigheden?

Uit de 7 leiderschapseigenschappen van effectief leiderschap kunnen we vervolgens verschillende leiderschapsvaardigheden afleiden. De belangrijkste leiderschapsvaardigheden per leiderschapseigenschap hebben we hieronder uiteengezet.

 1. Proactiviteit:
 • Besluitvaardigheid: Effectieve leiders zijn in staat om beslissingen te nemen en actie te ondernemen in plaats van passief te blijven.
 • Verantwoordelijkheid: Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties en de resultaten die ze behalen.
 1. Beginnen met het einde voor ogen:
 • Visieontwikkeling: Leiders kunnen een inspirerende visie formuleren en deze communiceren naar anderen.
 • Doelgerichtheid: Ze zijn in staat om specifieke doelen te stellen en strategieën te ontwikkelen om deze doelen te bereiken.
 1. Belangrijke zaken eerst:
 • Prioriteitsstelling: Leiders kunnen bepalen welke taken en projecten het meest relevant en impactvol zijn en richten hun aandacht daarop.
 • Time-management: Ze zijn in staat om effectief hun tijd te beheren en taken efficiënt te voltooien.
 1. Denken in termen van win-win:
 • Communicatie en onderhandeling: Effectieve leiders zijn bedreven in het communiceren van hun behoeften en belangen en streven naar oplossingen die voor alle betrokken partijen voordelig zijn.
 • Relatieopbouw: Ze kunnen sterke relaties opbouwen en onderhouden, gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en samenwerking.
 1. Eerst begrijpen, dan begrepen worden:
 • Luistervaardigheden: Leiders kunnen actief luisteren naar anderen, hun perspectieven begrijpen en empathie tonen.
 • Empathie: Ze kunnen zich inleven in de gevoelens en behoeften van anderen en tonen begrip en compassie.
 1. Synergie creëren:
 • Teamwork en samenwerking: Effectieve leiders kunnen teams samenbrengen, een klimaat van samenwerking bevorderen en de diverse vaardigheden en perspectieven binnen het team benutten.
 • Communicatieve vaardigheden: Ze kunnen effectief communiceren en ideeën en standpunten van verschillende teamleden integreren om synergie te creëren.
 1. De zaag scherp houden:
 • Zelfreflectie: Leiders zijn in staat om zichzelf kritisch te evalueren, hun sterke en zwakke punten te identificeren en voortdurend te werken aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Welzijnsbevordering: Ze stimuleren een cultuur van welzijn en zorgen ervoor dat zowel zijzelf als hun teamleden de juiste balans vinden tussen werk en privéleven.

Deze leiderschapsvaardigheden vormen de bouwstenen voor effectief leiderschap en kunnen worden ontwikkeld en verfijnd door middel van bewuste inspanningen en praktische toepassing.

Kortom

Deze eigenschappen en bijpassende leiderschapsvaardigheden vormen een solide basis voor leiderschapssucces en hebben het vermogen om individuen, teams en organisaties te transformeren. Door voortdurend te werken aan het ontwikkelen en versterken van deze eigenschappen, kunnen leiders een diepgaande en duurzame impact hebben op de wereld om hen heen. Met deze leiderschapseigenschappen als kompas kunnen ze anderen inspireren, motiveren en begeleiden op weg naar succes en groei.